Studio Lemon

Lemon logo white label

PR & kommunikation

Projekt vi är extra stolta över

Vi jobbar alltid under sekretess med våra uppdragsgivare. Nedan kommer en sneak peek på några av projekten. Mentalytics

PR-kampanj(er), 1,6 miljoner mottagare 

Bakgrund & vår utmaning

Mentalytics är innovationen från Sverige som genom kommersiell EEG förbättrar individers fokusförmåga. Bolags utmaning är att nå ut med budskap om vad EEG är och hur det förbättrar fokus samt vad ett förbättrat fokus faktiskt innebär – på jobbet. Mentalytics vill skapa awareness om EEG samt stärka Mentalytics varumärkeskännedom.

Utförande & resultat

Utifrån omvärldsbevakning, research och konkurrensanalys utvecklade Studio Lemon en PR-strategi innehållande två PR-projekt med syften att 1) skapa awareness om EEG generellt och 2) nå ut med Mentalytics lösning specifikt. Olika nyhetsvinklar utformades som passade olika målgrupper och medieplattformar. Initialt genom att uppmärksamma fokusträning (EEG) och därefter med större fokus på Mentalytics som ett framstående företag.

Genom en tydlig strategi, genomtänkta vinklar och väl etablerade medierelationer nådde vi en räckvidd på 1,6 miljoner mottagare.

Projektet genomfördes under 4 månader.

Projektinnehåll

 • PR-strategi och PR-plan (inkl. research och konkurrensanalys)
 • Kreativ idégenerering
 • Produktion av pressmeddelande, artikel samt pitchunderlag
 • Distribution av material till media
 • Ihärdig uppföljande one-to-one kontakt med redaktioner/enskilda journalister
 • Coachning och bollplank inför mediedeltagande

Resultatet i siffror

 • 2 pressmeddelande
 • Publicering i 7 medier (dagspress, branschpress & hälsomedia)
 • Deltagande 1 podcast
 • Total räckvidd 1,6 miljoner mottagare

Projektinnehåll

 • Kommunikationsstrategi
 • Konkurrentanalys
 • Omvärldsbevakning 
 • SoMe-strategi
 • Kreativ idégenerering
 • Innehållsproduktion

Resultatet i siffror

 • +10% fler följare på LinkedIn
 • +5% mer engagemang på LinkedIn
 • 1 intern kommunikationsstrategi
 • 1 extern kommunikationsstratei
 • 10 konkreta hands-on aktiviteter för SoMe
 • 5 one-to-one coachingstillfällen (där vi är bollplank)

Conmore

Kommunikation och employer branding

Bakgrund & vår utmaning

Conmore är ett av Göteborgs största IT-konsultbolag och en del av Netgroup Engineering. Bolagets utmaning är att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga i den kraftigt konkurrensutsatta bransch som IT är. Vår utmaning blev att hitta kreativa och nyskapande vinklar för att stärka Conmores employer branding. 

Utförande & resultat

Utifrån omvärldsbevakning och konkurrentanalys tog vi fram en tydlig kommunikationsstrategi för den interna- och externa kommunikationen. En kraftig SoMe-strategi tog form som ökade Conmores närvaro på framförallt LinkedIn. Vi skrev inspirerande och engagerande copy, skapade “digitala aktiviteter” såsom tävlingar och undersökningar samt la en plan för att strategiskt involvera ledningsgruppen och medarbetare. 

Inför Conmores årliga konferensresa tog vi fram material och hands-on-aktiviteter för att öka engagemanget. Vi analyserade och tog fram förbättringsförslag till befintliga kommunikationsverktyg. Detta ledde sammantaget till att engagemanget i Conmores sociala kanaler ökade samt att employer branding stärktes.

STUDIO
LEMON

Vi kommer inte att överraska er med dolda avgifter, oväntat timpris eller krångliga fakturor. Transparens och resultat är ledorden.

Kunder säger bra saker om oss

Employer branding och kommunikationsprojekt

”Jobbet med Studio Lemon har fungerat mycket bra! De lyssnar på våra önskemål och kommer med bra idéer och inspiration. De är kunniga och har en professionell inställning till sitt arbete.”

Axel Svensson

Marknadsföringsansvarig

PR- och Kommunikationsstrategi

När vi sökte efter hjälp med kommunikation och PR behövde vi en byrå som förstod var vi befinner oss just nu men också se vart vi ville med bolaget. Studio Lemon var en perfekt match för oss då de kunde anpassa projekt och tidslinje på ett flexibelt sätt så att det fungerar med våra resurser just nu, men gav också en tydlig bild av hur det skulle kunna se ut längre fram.

Sanna och Terese har en väldigt personlig approach och vill verkligen förstå sig på de bolag som de jobbar med. För oss är det A & O när det kommer till att föreslå en riktlinje för vår kommunikation.

Charlie Ohlén

CEO

Vi har god vana av att skriva text och har 300+ artiklar publicerade i media